Nam ??nh tr? l?i V-League

Th?y trò HLV Nguy?n V?n S? giành chi?n th?ng 5-3 trong lo?t sút?luan l?u tr??c Hà N?i B ? tr?n play-off di?n ra trên san Vinh chi?u 13/10.

B?ng ?i?m
??i Tr?n +/- ?i?m
1 Hà N?i 26 42 64
2 FLC Thanh Hóa 26 14 46
3 Sanna Khánh Hòa BVN 26 6 43
4 S?ng Lam Ngh? An 26 6 42
5 Than Qu?ng Ninh 26 1 35
6 H?i Phòng 26 0 34
7 Bình D??ng 26 3 33
8 Sài Gòn 26 -4 31
9 Qu?ng Nam 26 -8 31
10 ?à N?ng 26 -11 31
11 Hoàng Anh-Gia Lai 26 -12 31
12 TP H? Chí Minh 26 -8 27
13 Nam ??nh 26 -12 24
14 XSKT C?n Th? 26 -17 21

HAGL chia ?i?m v?i H?i Phòng  

B? l? nhi?u c? h?i, ??i bóng ph? núi ch? giành ???c tr?n hoà 0-0 ? vòng 25 gi?i Nuti Café V-League 2018, chi?u 2/10.