Th? sáu, 9/11/2018, 13:54 (GMT+7)

C?u HLV Philippines: '??i v? ??ch AFF Cup n?m ? b?ng B'

?ng Simon McMenemy cho r?ng Thái Lan, Indonesia ho?c Philippines s? lên ng?i ? gi?i bóng ?á s? m?t khu v?c.

"??i v? ??ch s? ??n t? b?ng B, nh?ng Singapore và Timor Leste ch?c ch?n g?p khó. Cu?c chi?n ? b?ng này s? là màn ??u tay ba. Thái Lan g?n nh? ch?c ch?n ?i ti?p. Trong khi ?ó, Indonesia và Philippines s? tranh vé còn l?i. T?i mong Indonesia s? là ??i th? hai, nh?ng còn ph? thu?c vào k?t qu? tr?n cu?i g?p Philippines", McMenemy - HLV ?ang d?n d?t CLB v? ??ch Indonesia?Bhayangkara - nói.

??i di?n Singapore và Indonesia s?n sàng cho l??t tr?n ??u tiên t?i 9/11. T? trái sang: ??i tr??ng?Indonesia?Hansamu Yama, HLV Indonesia Bima Sakti, HLV Singapore?Fandi Ahmad và ??i tr??ng Singapore?Hariss Harun. ?nh: ST.

??i di?n Singapore và Indonesia s?n sàng cho l??t tr?n ??u tiên t?i 9/11. T? trái sang: ??i tr??ng?Indonesia?Hansamu Yama, HLV Indonesia Bima Sakti, HLV Singapore?Fandi Ahmad và ??i tr??ng Singapore?Hariss Harun. ?nh: ST.

Singapore s? g?p Indonesia, trong khi Thái Lan ti?p Timor Leste ? l??t ??u b?ng B, lúc 19h t?i nay 9/11 (theo gi? Hà N?i). ???ng kim v? ??ch Thái Lan ???c cho là s? d? dàng có ba ?i?m tr??c Timor Leste - ??i l?n th? hai xu?t hi?n ? AFF Cup.

"Chúng t?i ?? t?p luy?n c?t l?c su?t hai tu?n qua", HLV Thái Lan Milovan Rajevac nói. "Thái Lan ?? s?n sàng chi?n ??u v?i Timor Leste. Nh?ng chúng t?i v?n t?n tr?ng m?i ??i th?. Timor Leste ???c cho là y?u nh?t b?ng, nh?ng Thái Lan v?n coi ?ay là tr?n c?u quan tr?ng. Ba ?i?m ??u tiên r?t quan tr?ng vì ?i?u ?ó s? giúp chúng t?i t? tin h?n ? các tr?n khó kh?n ti?p theo".

Tr?n Singapore - Indonesia can b?ng h?n, và hai ??i ??u t? ra t?n tr?ng nhau. ??i tr??ng Hariss Harun c?a Singapore cho bi?t: "Indonesia có nhi?u c?u th? nhanh nh?n và t?c ??. Chúng t?i hi?u r? trình ?? c?a h?, nh?ng trong tr?n ??u t?i nay, m?i chuy?n ??u có th? x?y ra. K?t qu? s? ph? thu?c vào tam th? c?a chúng t?i khi b??c vào tr?n ??u".

Xuan Bình

 
'
 
Chia s? bài vi?t qua Email