Th? n?m, 1/11/2018, 10:46 (GMT+7)

Nh?ng HLV có kinh nghi?m World Cup s? góp m?t ? AFF Cup 2018

Park Hang-seo kh?ng ph?i HLV duy nh?t c?a các ??i tuy?n ??ng Nam á t?ng hít th? b?u kh?ng khí World Cup.

?ng Park t?ng là tr? ly cho HLV Guus Hiddink ? World Cup 2002, n?i ??ng ch? nhà Hàn Qu?c vào t?i bán k?t. ?ó là thành tích t?t nh?t mà m?t ??i chau á có ???c ? gi?i ??u l?n nh?t hành tinh. HLV ng??i Hàn Qu?c d?n d?t tuy?n Vi?t Nam t? tháng 10/2017, ??t hai thành tích cao là á quan U23 chau á và v? trí th? t? ? Asiad.

HLV Sven-Goran Eriksson giàu kinh nghi?m h?n c? ? AFF Cup 2018. ?nh: AFP.

HLV Sven-Goran Eriksson giàu kinh nghi?m h?n c? ? AFF Cup 2018. ?nh: AFP.

Nh?ng ?? n?i ti?ng c?a ?ng v?n kh?ng sánh b?ng tan HLV c?a Philippines Sven-Goran Eriksson. Nhà c?m quan ng??i Th?y ?i?n t?ng ??a Anh t?i vòng chung k?t World Cup 2002 và 2006 - n?i h? d?ng b??c ? t? k?t. ?ng m?i ???c Philippines b? nhi?m h?m 27/10 v?a qua, v?i m?c tiêu v? ??ch AFF Cup. HLV 70 tu?i c?ng kh?ng xa l? v?i bóng ?á chau á khi có b?n n?m làm vi?c ? Trung Qu?c, cùng Qu?ng Chau R&F, Th??ng H?i SIPG và Tham Quy?n. H?p ??ng c?a Eriksson kéo dài sáu tháng v?i l?a ch?n gia h?n.

HLV Milovan Rajevac c?a Thái Lan c?ng t?ng vào t? k?t World Cup cùng Ghana n?m 2010. H? d?ng b??c tr??c Uruguay vì lo?t ?á luan l?u ? tr?n ??u ?? l?i nhi?u kho?nh kh?c ?áng nh?, mà ?i?n hình là tình hu?ng dùng tay c?n bóng trên v?ch v?i c?a Luis Suarez cu?i tr?n. HLV ng??i Serbia c?ng t?ng c?m quan ? Algeria và Qatar và có kinh nghi?m d?n d?t các CLB chau á nh? B?c Kinh Qu?c An, Al-Sadd và Al Ahli. Rajevac ???c Thái Lan b? nhi?m t? tháng 4/2017, và gia h?n vào tháng 2/2018. Nhi?m v? c?a ?ng là giúp Thái Lan b?o v? danh hi?u ? ??u tr??ng khu v?c.

Honda d?n d?t tuy?n Campuchia dù ch?a có kinh nghi?m c?m quan. ?nh: AFP.

Honda d?n d?t tuy?n Campuchia dù ch?a có kinh nghi?m c?m quan. ?nh: AFP.

HLV cu?i cùng t?i gi?i có tr?i nghi?m World Cup là Keisuke Honda, v?i t? cách c?u th?. Tuy?n th? Nh?t B?n b?t ng? ky h?p ??ng d?n d?t Campuchia tháng 8/2018, dù ch?a có b?t c? kinh nghi?m hu?n luy?n nào. Honda là tuy?n th? Nh?t B?n ??u tiên d? ba k? World Cup, t? 2010 ??n 2018. Ti?n v? 32 tu?i v?n ?ang thi ??u ? A-League cho Melbourne Victory (Australia), nh?ng gi? quan h? than thi?t v?i Campuchia. Anh ?? xay d?ng h?c vi?n bóng ?á ? th? ?? Phnom Penh. Honda ?? có hai tr?n d?n d?t Campuchia, v?i k?t qu? m?t hòa và m?t thua.

Xuan Bình

 
'
 
Chia s? bài vi?t qua Email