Ch? nh?t, 11/11/2018, 07:09 (GMT+7)

Tuy?n th? Thái Lan cao nh?t trong nhóm ??i m?nh ? AFF Cup

??i quan c?a HLV Milovan Rajevac có chi?u cao trung bình h?n 1m80.

Tuy?n th? Thái Lan cao nh?t trong nhóm ??i m?nh ? AFF Cup

Thái Lan (180,08 cm): HLV Rajevac ???c cho là ?a dùng nh?ng c?u th? cao to b?i ?ng t?ng d?n d?t nh?ng ??i bóng cao to t?i Serbia hay Ghana. Trung v? Pansa Hemviboon cao nh?t ??i Thái Lan v?i 191 cm. Ti?n ??o m?i ghi sáu bàn vào l??i Timor Leste - Adisak Kraisorn - c?ng cao t?i 182 cm. C?u th? th?p nh?t c?a ???ng kim v? ??ch là?Nurul Sriyankem v?i ch? 165 cm.

Tuy?n th? Thái Lan cao nh?t trong nhóm ??i m?nh ? AFF Cup

Philippines (178,31 cm): V?i chính sách l?i kéo nh?ng c?u th? thi ??u t?i chau ?u v? tuy?n, Philippines th??ng có chi?u cao n?i b?t trong khu v?c. Cao nh?t trong ??i là th? m?n tr??ng thành ? ?an M?ch -?Michael Falkesgaard v?i 191 cm. Còn th?p nh?t trong ??i hình c?a HLV Sven-Goran Eriksson là ti?n v? tr??ng thành ? 1860 Munich - Mike Ott (166 cm).

Tuy?n th? Thái Lan cao nh?t trong nhóm ??i m?nh ? AFF Cup

Singapore (177,82 cm): ??i bóng b?n l?n v? ??ch AFF Cup s? h?u c?p trung v? có chi?u cao ly t??ng.?Baihakki Khaizan và Irfan Fandi l?n l??t cao 189 cm và 188 cm, góp c?ng giúp Singapore v??t qua Indonesia v?i t? s? 1-0 ? tr?n ra quan. ??i tr??ng Hariss Harun - ng??i ghi bàn duy nh?t tr?n ??u - cao 178 cm. Còn c?u th? th?p nh?t c?a Singapore là ti?n v? cao 165 cm?Nazrul Nazari.

Tuy?n th? Thái Lan cao nh?t trong nhóm ??i m?nh ? AFF Cup

Vi?t Nam (176, 34 cm): Kh?ng ch? có ??i tu?i trung bình thu?c top gi?a t?i gi?i, th?y trò HLV Park Hang-seo còn có chi?u cao ?n ??nh. ??i tr??ng Nguy?n V?n Quy?t n?m trong nhóm c?u th? th?p nh?t khi ch? cao 170 cm. Nh?ng V?n Quy?t v?n cao h?n nhóm c?u th? cao 168 cm nh? Nguy?n Phong H?ng Duy, Nguy?n C?ng Ph??ng và Nguy?n Quang H?i. Cao nh?t ? tuy?n Vi?t Nam là th? m?n ??ng V?n Lam v?i 188 cm.

Tuy?n th? Thái Lan cao nh?t trong nhóm ??i m?nh ? AFF Cup

Malaysia (175,39 cm): Vi?c nhà v? ??ch n?m 2010 n?m trong nhóm có chi?u cao th?p nh?t gi?i là m?t b?t ng?. Malaysia ch? có sáu c?u th? cao trên 180 cm, trong ?ó có?Kenny Palraj, Irfan Zakaria và Adam Nor Azlin. Trong khi ?ó,?Amirul Azhan Aznan và Nazirul Naim Che Hashim th?p nh?t ??i v?i ch? 168 cm.?

Tuy?n th? Thái Lan cao nh?t trong nhóm ??i m?nh ? AFF Cup

Indonesia (173,34 cm): ??i n?m l?n v? nhì ? AFF Cup s? h?u hai tuy?n th? ch? cao kho?ng 160 cm, g?m?Riko Simanjuntak (158 cm) và?Irfan Jaya (162 cm). Trong khi Jaya ?á chính ? tr?n thua Singapore ngày ra quan, Simanjuntak c?ng ???c vào san trong hi?p hai. C?u th? cao nh?t c?a Indonesia là trung v??Fachruddin Aryanto (183 cm).

Tuy?n th? Thái Lan cao nh?t trong nhóm ??i m?nh ? AFF Cup

Myanmar (171,70 cm): S? h?u hai c?u th? cao trên 187 cm là th? m?n?Yan Aung Lin và ti?n ??o Than Paing, nh?ng Myanmar l?i có chi?u cao trung bình th?p b?c nh?t gi?i. ??i quan c?a HLV?Antoine Hey ch? y?u g?m nh?ng c?u th? cao 170 cm.

?nh: AFF, ??c ??ng,?Changsuek

 
'
 
Chia s? bài vi?t qua Email